Giới thiệu và Nội dung • Khóa học giúp học viên nắm vững được các kiến thức về iOS và kỹ năng có thể phát triển các ứng dụng iOS cho iPhone và iPAD.

  GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
  Công nghệ iOS (iPod Touch, iPhone & iPad) của Apple là một trong những nền tảng công nghệ trên smartphoners và tablets nổi tiếng nhất hiện nay với hàng trăm triệu thiết bị trên toàn thế giới đã được cài đặt sử dụng. Hơn thế nữa, bất cứ developer nào cũng có thể phát triển phần mềm trên nền công nghệ iOS và phân phối đến thị trường toàn cầu một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua hệ thống AppStore của Apple. Vì thế, xây dựng và kinh doanh các ứng dụng và game trên nền iOS cũng trở thành một thị trường hết sức sôi động và béo bở, đồng thời cũng tạo ra một lượng rất lớn cơ hội việc làm cho các cá nhân đam mê lĩnh vực lập trình hoặc kinh doanh trên nền iOS của Apple.

  NỘI DUNG KHÓA HỌC
  Phần 1: Giới thiệu và cài đặt

  1. Giới thiệu ios, xCode và cài đặt

  2. Debug trong xCode

  3. NSLog

  4. Tạo chương trình đầu tiên trên iOS: Hello World

  5. Giới thiệu máy ảo iOS, truy xuất dữ liệu máyảo

  6. Quản lý bộ nhớ trong IOS

  7. The App Life Cycle

  Phần 2: Designing a user interface

  1. MVC

  2. Thiết Kế Ứng Dụng Singleview Với Uibutton,Uitextfield, Uilabel, UIAlertView

  3. Interface Builder, Header and ImplementationFiles

  4. Use Storyboards to Design User Interface

  5. So sánh Storyboard và Interface Builder

  Phần 3: UIView and UIControl

  1. Thiết kế giao diện sử dụng UIView:UIImageView, UITextView, UIWebView,

  2. Thiết kế giao diện sử dụng UiControl:UISwitch, UISegmentedControl, UISlider,UIStepper

  3. Autolayout

  4. Phân biệt các loại iPhone trong thiết kế

  5. Thiết kế giao diện cho iPad

  6. Thiết kế giao diện Universal chạy trên cả iPadvà iPhone

  Phần 4: iOS - Actions and Outlets

  1. Giới thiệu chung

  2. IBAction

  3. IBOutlet

  4. IBOutletCollection

  5. Delegate and Target-Action Controls

  Phần 5: UIView and UIViewController

  1. Giới thiệu chung về các loại Controller

  2. UIViewController

  3. UINavigationController

  4. UITabBarController

  5. Kết hợp tabbar và navigation

  Phần 6: Using UITableView and UITableViewController

  1. UITableView

  2. UITableViewDataSource

  3. UITable ViewController

  4. Images in Tables

  5. Adding an Image

  6. Selecting Rows

  7. Customizing a Table Cell

  Phần 7: Using SQLite to Manage Data in iOS Apps

  1. Adding a SQLite Database

  2. Inserting, Updating, and Deleting Records

  3. Code Demo Apps Note

  Phần 8: Multimedia

  1. Multimedia trong iOS

  2. Views with DB

  3. Audio Management

  4. Video trong IOS

  5. Code demo Apps music player

  GIẢNG VIÊN
  KS.Nguyễn Mạnh Thường - Chuyên gia lập trình Android & iOS
  Giảng viên Nguyễn Mạnh Thường là một lập trình viên chuyên nghiệp với gần 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình cho mobile trên cả hai nền tảng Android và iOS.

  Mr.Thường đã có 3 năm làm việc tại Bohemian Innovation Vietnam (http://bohemianinnovation.com) và hiện đang công tác tại công ty Mulodo Vietnam (http://www.mulodo.com.vn).

  Với kinh nghiệm thực tế phong phú, GV Nguyễn Mạnh Thường sẽ giúp các bạn học viên nhanh chóng tiếp cận và nắm vững một trong những kỹ năng lập trình sôi động nhất hiện nay.


Log in to reply