Tạm dừng nâng cấp hệ thống  • Chào các bạn,
    Hệ thống sẽ được tạm dừng để nâng cấp từ ngày 30/7/2019 đến ngày 15/8/2019. Trong trường hợp sớm hơn Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn đã đăng ký biết.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều!
    Admin


Log in to reply