Nội dung khóa học Kinh doanh online • Khóa học Kinh doanh online sẽ cung cấp các chỉ dẫn cơ bản giúp các bạn khởi nghiệp kinh doanh online thành công.
  Thời gian dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 25/4/2019.
  Khóa học gồm có 5 phần (video có phụ đề tiếng Việt)
  Phần 1 - Tổng quan
  Phần 2 - Xây dựng chiến lược
  Phần 3 - Xây dựng shop online
  Phần 4 - Bán hàng online
  Phần 5 - Xây dựng website bán hàng online


Log in to reply