Giới thiệu và nội dung • Khóa học Microsoft Project nâng cao cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu cho học viên để lập kế hoạch dự án và quản lý dự án hiệu quả với Microsoft Project 2013 và 2016.

  GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
  Khóa học Microsoft Project nâng cao phù hợp với các bạn đang làm quản lý dự án hoặc định hướng trở thành chuyên viên quản lý dự án chuyên nghiệp.

  Học viên sẽ được hướng dẫn thực hành trên phiên bản Microsoft Project 2013/2016.

  NỘI DUNG KHÓA HỌC

  1. Thiết lập Lịch làm việc cho nguồn lực

  2. Xem Chi phí dự toán theo nhiều góc nhìn

  3. Định nghĩa các cột tính toán chi phí

  4. Định nghĩa biểu thức tính toán

  5. Lọc dữ liệu hiển thị và định nghĩa bộ lọc nâng cao

  6. Task Relationship Highlight

  7. Điều chỉnh lag time theo tỷ lệ %

  8. Task Constraints

  9. Tách và trì hoãn thực hiện đối với một công việc

  10. Task Calendar

  11. Cập nhật tỷ lệ % hoàn thành công việc

  12. Cập nhật trạng thái dự án (mở đầu)

  13. Cập nhật các task đúng hoặc không đúng tiến độ

  14. Cập nhật các task đang triển khai

  15. Cập nhật chi phí dự án

  16. Phân tích giá trị thu được của dự án

  17. Kiểm tra thực hiện kế hoạch dự án

  18. Tinh chỉnh kế hoạch dự án sau kiểm tra và phân tích

  19. Kết thúc dự án

  GIẢNG VIÊN
  Ths.Phan Ngọc Thùy - Chuyên gia tư vấn CNTT


Log in to reply